Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗПКОНПИ - 2020 година

Име и фамилияДата на подаванеДекларация
Галя Иванова23.04.2020 г.Изтегли
Галя Кърчева18.05.2020 г.Изтегли
Красимир Митев01.07.2020 г.Изтегли
Мима Стойчева14.05.2020 г.Изтегли
Йорданка Иванова03.06.2020 г.Изтегли
Анастасия Димитрова03.06.2020 г.Изтегли