Декларации

Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ - 2020 година

16.01.2020

Име и фамилия Дата на подаване Декларация Светла Стоянова 14.01.2020 г. Изтегли Павел Станчев 12.02.2020 г. Изтегли Павлина Алексиева 10.03.2020 г. Изтегли Диляна Ангелова 22.04.2020 г. Изтегли Павлина Андонова 27.04.2020 г. Изтегли Мая Антонова 27.04.2020...

Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ - 2020 година

16.01.2020

Име и фамилия Дата на подаване Декларация Коста Николаев 06.01.2020 г. Изтегли Павлина Алексиева 10.02.2020 г. Изтегли Диляна Ангелова 23.03.2020 г. Изтегли Павлина Андонова 01.04.2020 г. Изтегли Красимир Митев 03.04.2020 г. Изтегли Станислава Парушева 28.02.2020...

Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ - 2019 година

18.03.2019

  Име и фамилия Дата на подаване Декларация Валентина Ташева 25.04.2019 г. Изтегли Величка Николова 25.04.2019 г. Изтегли Венета Арабова 09.05.2019 г. Изтегли Веселин Калинков 13.05.2019 г. Изтегли Веска Ялнъзова 02.05.2019 г. Изтегли Галина Стоянова 13.03.2019...

Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ - 2019 година

18.03.2019

Име и фамилия Дата на подаване Декларация Валентина Ташева 15.03.2019 г. Изтегли Надежда Стоянова 17.06.2019 г. Изтегли Надя Трифонова 06.03.2019 г. Изтегли Пламен Георгиев 01.04.2019 г. Изтегли Севдалин Трифонов 13.05.2019 г. Изтегли Евелина Кенарлиева 28.11.2019...