Декларации

Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ - 2018 година

31.07.2018

  Име и фамилия Дата на подаване Декларация Величка Николова 30.05.2018г. Изтегли Венета Арабова 07.06.2018г. Изтегли Веселин Калинков 05.06.2018г. Изтегли Веска Николова 06.06.2018г. Изтегли Веска Ялнъзова 04.06.2018г. Изтегли Галина...

Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ - 2018 година

18.07.2018

Име и фамилия Дата на подаване Декларация Асен Асенов 08.11.2018г. Изтегли Ангел Пехливанов 02.05.2018г Изтегли Ангел Христов 30.04.2018г Изтегли Валентин Александров 26.04.2018г Изтегли Валентина Параскевова 30.04.2018г Изтегли Величка...