Администрация

Кмет

Елена Матеева Балтаджиева Приемен ден: Понеделник от 13:00 до 19:00 часа. Веднъж месечно в село Българево от 15:00 до 17:00 часа. Телефон за връзка: 0570/ 8 18 18 E-mail: obshtina@kavarna.bg