Кметове и кметски наместници

Благомир Станев - Кмет на с. Белгун

Кмет с. Белгун 9690 с. Белгун ул. „Първа“ № 19 Телефон: +359 5746 5377 e-mail: belgun@kavarna.bg

Георги Янев - Кмет на с. Българево

Кметство с. Българево 9660 с. Българево ул. „Първа“ № 55 Телефони: +359 570 42288 +359 570 42572 e-mail: kmet_balgarevo@kavarna.bg

Милен Михайлов - Кмет на с. Септемврийци

Кметство с. Септемврийци 9693 с. Септемврийци ул. „Първа“ № 9б Телефон: +359 5746 5370 e-mail: septemvriici@kavarna.bg

Мери Амирова - ВрИД Кметски наместник на с. Било

Кметство с. Било 9691 с. Било ул. „Втора“ 11 Телефон: +359 5746 5477

Марийка Лазарова - Кметски наместник на с. Божурец

Кметство с. Божурец 9656 с. Божурец ул. „Първа“ № 15 Телефон: +359 570 89039 e-mail: bozhurets@kavarna.bg

Георги Стоянов - Кметски наместник на с. Видно и с. Иречек

Кметство с. Видно 9668 с. Видно ул. „Тринадесета“ № 16 Телефон: +359 5745 5232 e-mail: vidno@kavarna.bg

Румянка Шишкова-Лефтерова - Кметски наместник на с. Вранино

Кметство с. Вранино 9663 с. Вранино ул. „Втора“ № 14 Телефон: +359 5745 5277 e-mail: vranino@kavarna.bg

Лучия Георгиева - Кметски наместник на с. Камен бряг

Кметство с. Камен бряг 9661 с. Камен бряг ул. „Шестнадесета“ № 2 Телефон: +359 570 42518

Веска Николова - Кметски наместник на с. Могилище

Кметство с. Могилище 9665 с. Могилище ул. „Първа“ № 9 Телефон: +359 570 83087 e-mail: mogilishte@kavarna.bg

Мери Амирова - Кметски наместник на с. Нейково

Кметство с. Нейково 9692 с. Нейково ул. „Четвърта“ № 10а Телефон: +359 5746 5484