Кметове и кметски наместници

Йордан Баналиев - Кметски наместник на с. Поручик Чунчево

Кметство с. Поручик Чунчево 9658 с. Поручик Чунчево ул. „Пета“ № 14 Телефон: +359 5742 2361

Радостин Пенев - Кметски наместник на с. Раковски

Кметство с. Раковски 9657 с. Раковски ул. „Трета“ № 9 Телефон: +359 5742 2277 e-mail: rakovski@kavarna.bg

Павлина Димитрова - Кметски наместник на с. Селце

Кметство с. Селце 9655 с. Селце ул. „Първа“ № 1 Телефон: +359 570 86082 e-mail: seltse@kavarna.bg

Петър Георгиев - Кметски наместник на с. Свети Никола

Кметство с. Свети Никола 9662 с. Свети Никола ул. „Втора“ № 13 Телефон: +359 570 42272 e-mail: sv.nikola@kavarna.bg

Калин Георгиев - Кметски наместник на с. Топола

Кметство с. Топола 9654 с. Топола ул. „Осма“ № 2А Телефон: +359 570 89067 e-mail: topola@kavarna.bg

Благомир Станев - ВрИД Кметски наместник на с.Травник

Кметство с. Травник 9694 с. Травник ул. „Трета“ № 2 Телефон: +359 5746 5570

Светла Стоянова - Кметски наместник на с. Хаджи Димитър

Кметство с. Хаджи Димитър 9657 с. Хаджи Димитър ул. „Първа“ № 15 Телефон: +359 5742 2333

Петранка Стоянова - Кметски наместник на с. Челопечене

Кметство с. Челопечене 9664 с. Челопечене ул. „Първа“ № 11 Телефон: +359 5745 5363 e-mail: chelopechene@kavarna.bg