Лучия Георгиева - Кметски наместник на с. Камен бряг

Кметство с. Камен бряг

9661 с. Камен бряг

ул. „Шестнадесета“ № 2

Телефон: +359 570 42518