Веска Николова - Кметски наместник на с. Могилище

Кметство с. Могилище

9665 с. Могилище

ул. „Първа“ № 9

Телефон: +359 570 83087

e-mail: mogilishte@kavarna.bg