Мери Амирова - Кметски наместник на с. Нейково

Кметство с. Нейково

9692 с. Нейково

ул. „Четвърта“ № 10а

Телефон: +359 5746 5484