Кметски екип

Митко Димитров Недев - заместник-кмет

Митко Димитров Недев Заместник-кмет по "Финанси и икономическо развитие"   Роден на 30.07.1962 г. Завършил е висшето си образование в "Икономически университет" - Варна. Mагистър по икономика. За контакти: Телефон: +359 570 81814 Факс: +359 570 85122 E-mail: obshtina@kavarna.bg

Диана Иванова Минчева-Додова - заместник-кмет

Диана Иванова Додова Заместник-кмет по "Европейски фондове и инвестиционна дейност" Родена през 1974г. Магистър по право, юрисконсулт, ръководител на правен екип, юридически съветник, одитор в публичния сектор, експерт обществени поръчки и европейски проекти, експерт и началник в различни ведомства, контрольор и верификатор на грантови проекти с външно донорско финансиране и чрез...