Стратегии, планове, програми и отчети за дейността

План за интегрирано развитие на община Каварна (ПИРО) за периода 2021-2027 година

29.12.2020

Община Каварна стартира изготвянето на План за интегрирано развитие на община Каварна (ПИРО) за периода 2021-2027 г. Планът е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно обезпечаване на местното развитие през следващия програмен период. Той се изготвя и изпълнява в съответствие с изискванията на Закона за регионалното развитие, националните и европейските приоритети, определящи...

Годишни отчети по Закона за енергийната ефективност за 2017г.

09.02.2018

Във връзка с разпоредбата на чл.12, ал.9 и на основание чл. 12, ал. 5 и ал. 6 от Закона за енергийна ефективност, общинска администрация Каварна публикува на страницата на община Каварна годишен отчет по Закона за енергийната ефективност за 2017г.

Годишни отчети по Закона за енергията от възобновяеми източници 2017 г.

09.02.2018

Във връзка с разпоредбата на чл.10, ал.3, т.1 и на основание чл. 10, ал. 3, т.2 от Закона за енергията от възобновяеми източници, общинска администрация Каварна публикува на страницата на община Каварна годишен отчет по Закона за енергията от възобновяеми източници за 2017г.  

Годишни отчети по закона за енергията от възобновяеми източници

14.03.2017

Във връзка с разпоредбата на чл.10, ал.3, т.1 и на основание чл. 10, ал. 3, т.2 от Закона за енергията от възобновяеми източници, общинска администрация Каварна публикува на страницата на община Каварна годишен отчет по Закона за енергията от възобновяеми източници за 2016г.