Структура и Телефонен указател

Структура

Приета с Решение на ОбС № 54 (Протокол № 6/28.01.2020 г.)

Телефонен указател на общинска администрация град Каварна

Общинска администрация Каварна ул. "Добротица" 26 9650 гр. Каварна Област Добрич телефон: +359 570 81818 факс: +359 570 85122 БУЛСТАТ 000852697 e-mail: obshtina@kavarna.bg https://www.kavarna.bg/ Име и фамилия Длъжност Телефон e-mail Елена Балтаджиева Кмет 0570...