Телефонен указател на общинска администрация град Каварна

picpath_3_34775.jpg

Общинска администрация Каварна
ул. "Добротица" 26
9650 гр. Каварна
Област Добрич
телефон: +359 570 81818
факс: +359 570 85122
БУЛСТАТ 000852697
e-mail: obshtina@kavarna.bg

https://www.kavarna.bg/

Име и фамилия

Длъжност

Телефон

e-mail

Елена Балтаджиева

Кмет

0570 81818

Факс: 057085122

obshtina@kavarna.bg 

Митко Недев

Заместник-кмет "Финанси и икономическо развитие"

0570 81814

mitko.nedev@kavarna.bg

Диана Иванова Минчева-Додова

Заместник-кмет "Европейски фондове и инвестиционна дейност"

0570 81813 d.dodova@kavarna.bg
 

 

Звено за вътрешен одит

Име и фамилия

Длъжност

Телефон

Моб. телефон

e-mail

Станимир Станчев

Ръководител на звено за вътрешен одит

0570 81837

088 9100015

v.odit@kavarna.bg

Мариян Енчев

Вътрешен одитор

0570 81837

 

 

 

Главен архитект

Име и фамилия

Длъжност

Телефон

Моб. телефон

e-mail

Мирослав Орлоев

Главен архитект

0570 81820

 

arch@kavarna.bg

 

Обща администрация

Дирекция "Финансови дейности, правно, административно и информационно обслужване"

Отдел "Бюджет, финанси, счетоводство"

Име и фамилия

Длъжност

Телефон

Моб. телефон

e-mail

Светлана Мирчева

Ст. счетоводител

0570 81833

 

 sv.mircheva@kavarna.bg

Елена Василева

Началник отдел 

0885211233

 

 

Йорданка Барганска

Старши счетоводител

     

Дияна Панчева

Счетоводител 

0570 81833

 

 diana.pancheva@kavarna.bg

Красимира Русева

Счетоводител 0570 81836    

Галя Иванова

Специалист 

0570 81833

 

 

Донка Григорова 

Старши специалист "Човешки ресурси"

0570 81839

 

 hr@kavarna.bg

 

Отдел "Административно обслужване и управление на собствеността"

Име и фамилия

Длъжност

Телефон

Моб. телефон

e-mail

Дарина Мирчева

Началник отдел 0570 81827 088 2397187 d.mircheva@kavarna.bg

Силвия Михайлова

Специалист

0570 81818

 

ts@kavarna.bg

Николинка Карагюлиева

Специалист

0570 81804

 

 

Ирина Христова

Специалист 0570 81804   i.hristova@kavarna.bg
 

Отдел "Информационно и техническо обслужване"

Име и фамилия

Длъжност

Телефон

Моб. телефон

e-mail

Галя Великова

Ст. специалист

0570 81835

088 7000312

galya.velikova@kavarna.bg

Атанас Дончев

Специалист 0570 81823    
Светослат Петков     0882024784 press@kavarna.bg
 

Отдел "Правно-нормативно обслужване и обществени поръчки"

Име и фамилия

Длъжност

Телефон

Моб. телефон

e-mail

Павлина Алексиева

Началник отдел 0570 81817 088 4437574 p.alexieva@kavarna.bg

Надя Трифонова

Юрисконсулт

0570 81816

 

n.trifonova@kavarna.bg

Миглена Георгиева

Юрисконсулт 0570 81816    
Анна Пейковска Специалист      
 

Специализирана администрация

Дирекция "Устройство на територията, екология, инвестиционни и икономически дейности"

Отдел "Устройство на територията и инвестиции"

Име и фамилия

Длъжност

Телефон

Моб. телефон

e-mail

Костадин Костов

Гл. специалист

0570 81810

 

k.kostov@kavarna.bg

Величка Димитрова

Ст. специалист

0570 81822

 

tus@kavarna.bg

Николай Николов

Ст. специалист

0570 81811

088 7852988
089 5521153

n.nikolov@kavarna.bg

Валентина Ташева

Специалист

0570 81822

 

tus@kavarna.bg

Веселин Калинков

Специалист

 

 089 5501567

 

Ростислав Цонков

Мл. експерт   089 5521153 r.tsonkov@kavarna.bg

Мирела Петрова

Мл. експерт 0570 81822   m.petrova@kavarna.bg

Дарина Желязкова

Специалист 0570 81810    
Никола Николов

Началник отдел

    na.nikolov@kavarna.bg

 

Отдел "Общинска собственост"
 

Име и фамилия

Длъжност

Телефон

Моб. телефон

e-mail

Даниела Николова

Началник отдел

0570 81819   sobstvenost@kavarna.bg

Елена Костова

Специалист

0570 81819

 

 

Силвия Славчева

Специалист

0570 81819

 

 

Людмила Николова

Специалист 0570 81819   a.atanasova@kavarna.bg

Стоян Стоянов

Специалист

0570 81806

 

 

Пепа Георгиева

Специалист

0570 85411

 

 

Димитричка Христова

Специалист

0570 85411

 

 

 

Отдел "Екология и зелена система"

Име и фамилия

Длъжност

Телефон

Моб. телефон

e-mail

Елица Петрова

Началник отдел

0570 81829

088 7853115

ekologia@kavarna.bg

Царева Тоскова

Специалист

0570 81829

 

 

Надежда Стоянова

Специалист

0570 81829

 

 

Калина Милчева Специалист     k.milcheva@kavarna.bg
 

Отдел "Европроекти, програми и икономическо развитие"

Име и фамилия

Длъжност

Телефон

Моб. телефон

e-mail

Диляна Ангелова

Началник отдел

0570 82246

088 4611470

d.angelova@kavarna.bg

eu@kavarna.bg

Радосвета Тодорова

Специалист

0570 81831

 

 

Дарина Драгнева

Специалист

0570 81831

 

 

Росен Михайлов

Специалист 0570 81831   r.mihaylov@kavarna.bg
Имрен Османова Специалист

0570 81831

  i.osmanova@kavarna.bg
 

Отдел "Местни данъци и такси"

Име и фамилия

Длъжност

Телефон

Моб. телефон

e-mail

Димитричка Колева

Началник отдел

0570 81808  

mdt@kavarna.bg

Севджан Велиева

Инспектор

0570 81809

 

 

Теодора Стефанова

Инспектор

0570 81808

 

 

Мая Антонова

Гл. специалист

0570 81808

 

 

Десислава Димова

Специалист

0570 81807

 

 

Радостина Георгиева

Специалист

0570 81807

 

 

Иван Даскалов Специалист

0570 81809

   
Димитър Крайчев Специалист      
 

Дирекция "Гражданска регистрация, туризъм, духовни и социални дейности​"

Име и фамилия

Длъжност

Телефон

Моб. телефон

e-mail

Ивелина Василева

Директор дирекция

 

 

i.vasileva@kavarna.bg

Отдел  ГРАО

Име и фамилия

Длъжност

Телефон

Моб. телефон

e-mail

Никола Ангелов

Началник отдел

тел./факс
0570 82272

088 7853041

grao@kavarna.bg

Силвия Василева

Гл. специалист

0570 81830

 

 s.vasileva@kavarna.bg

Веска Ялнъзова

Ст. специалист

0570 81830

 

 v.yalnazova@kavarna.bg

Стефка Милчева

Ст. специалист

0570 81830

 

 st.milcheva@kavarna.bg

Таня Василева

Специалист

0570 81828

 

 

 

Отдел "Образование, социални дейности и спорт"

Име и фамилия

Длъжност

Телефон

Моб. телефон

e-mail

Иво Георгиев

Началник отдел

0570 83115

0884648149

spim@kavarna.bg

obrazovanie@kavarna.bg

Даниела Николова

Специалист

0570 81834

 

Васка Иванова

Специалист 0570 85567 088 6211279 v.ivanova@kavarna.bg
Михаила Йорданова Специалист

0570 81834

   

Николина Петкова

Секретар МКБППМН

0570 82013

088 4644224

 

 

Отдел "Туризъм и култура"

Име и фамилия

Длъжност

Телефон

Моб. телефон

e-mail

Петър Михайлов

Началник отдел

0570  81827

0570 85041

088 4580847

p.mihailov@kavarna.bg

tourism@kavarna.bg

Милена Димитрова

Ст. специалист

0570 81806

 

tourism@kavarna.bg

Павлина Андонова

Специалист

0570  81827

 

kultura@kavarna.bg

Тихомир Маринов Специалист 0570 81806   tourism@kavarna.bg
 

Дежурни по ОбСС

Име и фамилия

Длъжност

Телефон

Моб. телефон

e-mail

Ясен Янакиев

Изпълнител

0570 81828

 

 

Валентин Александров

дежурен

0570 82076

088 2664020

omp@kavarna.bg

Живко Тодоров

дежурен

0570 82076

088 2664020

omp@kavarna.bg

Асен Асенов

дежурен

0570 82076

088 2664020

omp@kavarna.bg

Езжан Етемов дежурен 0570 82076 088 2664020

omp@kavarna.bg

Диана Манолова

дежурен 0570 82076 088 2664020 omp@kavarna.bg
 

 

Име и фамилия

Длъжност

Телефон

Моб. телефон

e-mail

Коста Николаев

Здравен медиатор

0570 83291