Бюджет

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КАВАРНА ЗА 2022 г

11.11.2022

П О К А Н А ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КАВАРНА ЗА 2022г. УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА КАВАРНА, На основание чл.124, ал.1 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл.22 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна  бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на  бюджета на Община...

Проект на бюджет за 2022 г. на Община Каварна

24.03.2022

П О К А Н А На основание чл. 84, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 17, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Каварна КАНИ  жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост на 01.04.2022 г. от 10.00 ч. в заседателната зала,...

Покана за публично обсъждане на актуализацията на бюджета на община Каварна за 2021 г.

22.11.2021

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КАВАРНА ЗА 2021 г.   УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА КАВАРНА, На основание чл. 124, ал. 1 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл.22 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Каварна, отправям...

Онлайн публично обсъждане на проекта на бюджет за 2021 г. на Община Каварна на 10.02.2021 г. от 11:00 часа

10.02.2021

Линк за достъп до онлайн обсъждането:  https://meetingsemea24.webex.com/meetingsemea24/j.php?MTID=m782a628ae8808986bf6856c8c5e2b938 Достъп чрез код на срещата: Код на срещата: 181 967 6773 Парола: Zmxm34iE7Ex 

Проект на бюджет за 2021 г. на Община Каварна

02.02.2021

П О К А Н А На основание чл. 84, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 17, ал. 3 от Наредбата за условията и  реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Каварна, Кметът на Община Каварна Елена Балтаджиева КАНИ жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и всички заинтересовани лица...

Покана за публично обсъждане на актуализацията на бюджета на община Каварна за 2020 г.

12.11.2020

  ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КАВАРНА ЗА 2020 г.   УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА КАВАРНА, На основание чл.124, ал.1 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл.22 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Каварна,...

Покана за публично обсъждане на годишния отчет на бюджета на Община Каварна за 2019 година

12.08.2020

Председателят на Общински съвет – инж. Йордан Стоянов Стоянов на основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 12а, ал. 1 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени/публични обсъждания в Община Каварна кани жителите на общината, представителите на бизнеса, неправителствените организации и цялата общественост на публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на...