Финансови отчети

Информация за изплатени средства на превозвачите

01.04.2016

Справки за предоставените на всеки един от превозвачите, осъществяващи превоз на територията на общината, средства за компенсиране на превозвачите за извършените безплатни и по намалени цени превози по автомобилния транспорт и за субсидиране на изръвшените превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони