Бюджет и финанси

Сметки на общината

Справка за банкови сметки и видове плащания ОБСЛУЖВАЩА БАНКА : БАНКА ЦКБ КЛОН КАВАРНА IBAN   BIC Код за вид плащане   Наименование на БИН BG92CECB979084G4066400 CECBBGSF 441400 Патентен…