Общински дълг

Протокол

31.12.2018

Покана за участие в процедура за избор на финансова или кредитна институция или финансов поседник

21.12.2018

  ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИЛИ КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ ИЛИ ФИНАНСОВ ПОСРЕДНИК На осн. чл.2 от Правилник за провеждане на процедура за избор на финансова или кредитна институция  или финансов посредник, приет с Решение № 546 по Протокол № 42 от 21.12.2018г. на Общински съвет Каварна, кмета на Община Каварна отправя покана до финансова или кредитна институция или...

Правилник за провеждане на процедура за избор на финансова или кредитна институция или финансов посредник

21.12.2018

ПРАВИЛНИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИЛИ КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ ИЛИ ФИНАНСОВ ПОСРЕДНИК           Приет с Решение № 546 по Протокол № 42 от 21.12.2018г. на Общински съвет Каварна   Чл.1. При възникнала необходимост от поемане на дългосрочен или краткосрочен общински дълг по смисъла на чл. 2, 4 и 5 от Закона за общинския дълг и след...

Проект - Превила за провеждане на процедура за избор на финансова или кредитна институция или финансов посредник

14.11.2018

Чл.1. При възникнала необходимост от поемане на дългосрочен или краткосрочен общински дълг по смисъла на чл. 2, 4 и 5 от Закона за общинския дълг и след проведено обществено обсъждане и взето решение от Общински съвет Каварна по чл.17 от Закона за общинския дълг, Кметът на общината стартира процедура за избор на финансова или кредитна институция или на финансов посредник. Чл.2. (1) Кметът на общината...

Решение № 522 по протокол № 39 от 30.10.2018 г. на Общински съвет Каварна по чл.17 от ЗОбД

14.11.2018

ПРОТОКОЛ   № 39   Днес, 30 октомври 2018 година от 14:00 часа в залата на общинска администрация Общинският съвет - Каварна проведе тридесет и девето  заседание.  От 17 избрани общински съветници присъстват 14.  Общинските съветници с 14 гласа „за”, 0 гласа „въздържал се” и 0 гласа „против” приеха   По втора точка от...