Достъпност на съдържанието

Политика за достъпност на съдържанието на интернет страницата на община Каварна

1.         Предназначение Настоящата политика съдържа основните принципи, правила и подходи за да гарантира спазване на стандарти и технологии за осигуряване на достъпност на съдържанието на интернет страницата на община Каварна за хората с увреждания. Тази политика има за цел да осигури изпълнението на изискванията към интернет страниците на администрациите…

Декларация за достъпност

Община Каварна се ангажира да осигури достъп до уебсайта си в съответствие за максимално широка група потребители независимо от използваните технологии и умения. Ние активно работим за подобряване на достъпността и използваемостта на сайта, като се придържаме към наличните стандарти и добри практики. За да отговорим на поставените изисквания и критерии за ниво на достъпност, поставени от Европейската…