Електронни услуги

Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги

21.07.2016

Административни услуги „Зелена система“ 1996 Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар 2031 Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение 2068 Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии Административни услуги „Контрол по...

Електронни услуги във връзка с произвеждането на избори за Народно събрание на 04.04.2021 г.

02.03.2021

910001 Вписване в избирателния списък по настоящ адрес 910002 Гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) - вписване в избирателните списъци 910003 Вписване в избирателния списък в изборите за народни представители (по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от ИК) 910004 Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите- 4 април...

Електронни услуги във връзка с произвеждането на избори за Народно събрание на 11.07.2021 г.

25.06.2021

  910001 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес 910002 Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия за избиратели с трайни увреждания (по чл. 37, ал. 1 и 2 от ИК) 910003 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък в...

Електронни услуги във връзка с произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

05.11.2021

  910001 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за президент и вицепрезидент на Р България, и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 36, ал. 1, ал. 3 и 4 от Избирателния кодекс)  910002 Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборитена 14 ноември 2021 г. (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) 910003...