Конкурси

Kонкурс за избор на директор на Общинско предприятие "Чиракман", гр. Каварна

04.06.2021

Публикувано на: 04.06. 2021 г. Валидно до: 04.07 2021г. 17:00 ч.   ОБЩИНА КАВАРНА Гр.Каварна, ул. "Добротица" № 26, На основание Решение № 246 по Протокол №23 от 26.02.2021 г. на Общински съвет Каварна   ОБЯВЯВА КОНКУРС   за избор на директор на  ОП "Чиркаман"  гр. Каварна със седалище и адрес на управление на дейността: гр....

Конкурс за възлагане на управлението на "Каварна" ЕООД, гр. Каварна

27.07.2020

Публикувано на: 27.07.2020 г. Валидно до: 11.08.2020 г., 17:00 ч.   Обявление Община Каварна гр. Каварна, ул. "Добротица" № 26, На основание Решение № 135 по Протокол №14 от 30.06.2020 г. на Общински съвет Каварна обявява конкурс за възлагане на управлението на "Каварна" ЕООД, гр. Каварна 1. Основни изисквания към кандидатите: 1.1. да притежават...

Конкурс за възлагане на управлението на „Медицински Център І - Каварна” ЕООД гр.Каварна

14.02.2020

Публикувано на: 14.02. 2020 г. Валидно до: 16. 03. 2020 г., 17:00 ч.   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАВАРНА ул. „Добротица” № 26    На основание Решение № 52 по Протокол № 6 от 28.01.2020 г.   Обявява конкурс за възлагане  на управлението на „Медицински Център І - Каварна” ЕООД гр.Каварна            ...

Kонкурс за възлагане на управлението на „МБАЛ-Каварна” ЕООД гр. Каварна

14.02.2020

Публикувано на: 14.02. 2020 г. Валидно до: 16. 03. 2020 г., 17:00 ч.   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАВАРНА ул. „Добротица” № 26            На основание Решение № 51 по Протокол № 6 от 28.01.2020 г.    Обявява конкурс за възлагане на на управлението на „МБАЛ-Каварна” ЕООД гр. Каварна   1. Обявява конкурс за...

Обявление за конкурс за длъжността „Директор Детска градина”

18.06.2018

  Публикувано на: 18.06. 2018г. Валидно до: 18.07.2018г., 17:00 ч.    О Б Щ И Н А   КАВАРНА ул. "Добротица" № 26 НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.90 АЛ.2 И ЧЛ.91 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.217, АЛ.5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ  И ЗАПОВЕД №400./18.06.2018 ГОД .НА КМЕТА НА ОБЩИНА КАВАРНА   ОБЯВЯВА КОНКУРС за...

П Р О Т О К О Л № 2 отностно заседание за избор на директор на Исторически музей-Каварна

23.04.2018

                                         П Р О Т О К О Л № 2      Днес, 20.04.2018г. от 10.00ч. в  Община Каварна, гр.Каварна, ул.”Добротица” № 26, се проведе...

Протокол №1 на конкурса за заемане длъжността „Директор” на Исторически музей Каварна

29.03.2018

П Р О Т О К О Л №1 на конкурса за заемане длъжността  „Директор” на Исторически музей Каварна, съгласуван с Министерството на културата, чрез писмо с вх № РД-01-7262/15.01.2018г. на зам. министър на културата - Анелия Гешева, обявен със Заповед №60/09.02.2018г. на кмета на община Каварна, издадена  на осн. чл.44, ал.1, т.3 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 91, ал.1 от Кодекса на труда във...

Протокол № 3 на конкурс за избор на директор на Общинско предприятие „Чиракман” град Каварна

20.03.2018

                                         П Р О Т О К О Л № 3   на конкурс за избор на директор на  Общинско предприятие „Чиракман”  град Каварна, назначена със Решение №...

Протокол №2 на конкурс за избор на директор на Общинско предприятие „Чиракман” град Каварна

16.03.2018

  П Р О Т О К О Л №2 на конкурс за избор на директор на  Общинско предприятие „Чиракман”  град Каварна, назначена със Решение № 414/02.02.2018г. по Протокол № 31 на Общински съвет Каварна и Заповед №122/06.03.2018 г. на кмета на община Каварна за определяне на представители на общинска администрация Каварна в състава на комисията; Заповед № 128/07.03.2018 г. на кмета на...

Конкурс за избор на директор на Общинско предприятие „Чиракман” - Протокол №1

14.03.2018

 П Р О Т О К О Л №1 на конкурс за избор на директор на  Общинско предприятие „Чиракман”  град Каварна, назначена със Решение № 414/02.02.2018г. по Протокол № 31 на Общински съвет Каварна и Заповед №122/06.03.2018 г. на кмета на община Каварна за определяне на представители на общинска администрация Каварна в състава на комисията; Заповед № 128/07.03.2018г. на кмета на община...