Конкурси

Обявление за конкурс за избор на директор на Общинско предприятие "Чиракман", гр. Каварна

26.02.2018

Обявление за конкурс за избор на директор на Общинско предприятие  "Чиракман", гр. Каварна    Публикувано на: 26.02. 2018г. Валидно до: 12.03 2018 г., 17:00 ч.   О Б Я В Л Е Н И Е          ОБЩИНА КАВАРНА Гр.Каварна, ул. "Добротица" № 26,  На основание Решение № 414 по Протокол №31 от 02.02.2018г....

Обявление за конкурс за длъжността „Директор” на Исторически музей- Каварна

09.02.2018

Публикувано на: 09.02. 2018г. Валидно до: 23.03. 2018г., 17:00 ч.    О Б Щ И Н А   КАВАРНА ул. "Добротица" № 26 НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.90 И ЧЛ. 91 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА И ЧЛ. 8, АЛ.5  ОТ ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА И РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА,ЧЛ.28 АЛ.6 ОТ ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО И ЗАПОВЕД №60/09.02.2018 ГОД .НА КМЕТА НА ОБЩИНА КАВАРНА   ОБЯВЯВА КОНКУРС за...

Конкурс за възлагане на управлението на "Каварна" ЕООД, гр. Каварна - Протокол № 3

10.03.2017

ПРОТОКОЛ № 3 на комисия за организиране и провеждане на конкурс, за възлагане на управлението на "Каварна" ЕООД, гр. Каварна, назначена със Решение № 254 по Протокол №18 от 31.01.2017г.  на Общински съвет Каварна и Заповед № 106/15.02.2017г. на кмета на община Каварна за определяне на представители на общинска администрация Каварна в състава на комисията; Заповед № 105/15.02.2017г. на...

Конкурс за възлагане на управлението на "Каварна" ЕООД, гр. Каварна -протокол №2

08.03.2017

ПРОТОКОЛ №2 на комисия за организиране и провеждане на конкурс, за възлагане на управлението на "Каварна" ЕООД, гр. Каварна, назначена със Решение № 254 по Протокол №18 от 31.01.2017г.  на Общински съвет Каварна и Заповед № 106/15.02.2017г. на кмета на община Каварна за определяне на представители на общинска администрация Каварна в състава на комисията; Заповед № 105/15.01.2017г....

Конкурс за възлагане на управлението на "Каварна" ЕООД, гр. Каварна

06.03.2017

П Р О Т О К О Л №1 на комисия за организиране и провеждане на конкурс, за възлагане на управлението на "Каварна" ЕООД, гр. Каварна, назначена със Решение № 254 по Протокол №18 от 31.01.2017г.  на Общински съвет Каварна и Заповед № 106/15.02.2017г. на кмета на община Каварна за определяне на представители на общинска администрация Каварна в състава на комисията; Заповед №...

Обявление за конкурс за възлагане на управлението на "Каварна" ЕООД, гр. Каварна

15.02.2017

Публикувано на: 15.02.2017г. Валидно до: 01.03.2017г., 17:00 ч. ОБЯВЛЕНИЕ ОБЩИНА КАВАРНА Гр.Каварна, ул. "Добротица" № 26,  На основание Решение № 245 по Протокол №18 от 31.01.2017г. на  Общински съвет Каварна ОБЯВЯВА КОНКУРС за възлагане на управлението на "Каварна" ЕООД, гр. Каварна 2.1. Основни изисквания към кандидатите: •    висше...

Списък на допуснатите до втори етап на конкурса за възлагане на управлението на "Каварна" ЕООД, гр. Каварна

13.12.2016

Kомисията за организиране и провеждане на конкурс, за възлагане на управлението на "Каварна" ЕООД, гр. Каварна I. Не допуска до II етап на конкурса за възлагане на управлението на "Каварна" ЕООД, гр. Каварна, следните участници: 1.   Веселин Тодоров Василев - поради липса на минимум 3 години управленски опит;  2.  Елка Николова Маринова - поради реализирани...

Обявление за конкурс за възлагане на управлението на "Каварна" ЕООД, гр. Каварна

21.11.2016

Публикувано на: 21.11. 2016г. Валидно до:  09.12 2016г., 17:00 ч.         О Б Я В Л Е Н И Е          ОБЩИНА КАВАРНА Гр.Каварна, ул. "Добротица" № 26,  На основание Решение № 188 по Протокол №15 от 25.10.2016г. на  Общински съвет Каварна ОБЯВЯВА КОНКУРС за възлагане на управлението на "Каварна" ЕООД, гр....

Списък на допуснатите до третия етап на конкурс за управител на „Медицински център I-Каварна”ЕООД, гр. Каварна

20.10.2016

Списък на допуснатите до третия етап на конкурс за управител на   „Медицински център I-Каварна”ЕООД, гр. Каварна, обявен на 07.09.2016г. съгласно Решение №139 по Протокол №11 от 02.08.2016 год. на ОС-Каварна кандидати: 1.Д-р Хамза Велиев Алиев 2.Д-р Евгени Цонков Чобанов     20.10.2016 год.

Списък на кандидатите и техните оценки от втория етап от конкурс за управител на „Медицински център I-Каварна”ЕООД, гр. Каварна

20.10.2016

Списък на кандидатите и техните оценки от втория етап от  конкурс за управител на „Медицински център I-Каварна”ЕООД, гр. Каварна, обявен на 07.09.2016г. съгласно Решение №139 по Протокол №11 от 02.08.2016 год. на ОС-Каварна кандидати 1.Д-р Хамза Велиев Алиев Оценка: Много добър (5,00) 2.Д-р Евгени Цонков Чобанов Оценка: Отличен (5,50)