Конкурси

Списък на допуснатите до втори етап на конкурс за управител на „МБАЛ-Каварна” ЕООД,гр. Каварна

20.10.2016

Списък на допуснатите до втори етап на конкурс за управител на „МБАЛ-Каварна” ЕООД,гр. Каварна, обявен на 07.09.2016г. съгласно Решение №140 по Протокол №11 от 02.08.2016 год. на ОС-Каварна кандидати: Д-р Десислав Тасков 20.10.2016 год.

Списък на допуснатите кандидати до втори етап на конкурс за управител на „Медицински център I-Каварна”ЕООД, гр. Каварна

17.10.2016

Списък на допуснатите до втори етап на конкурс за управител на „Медицински център I-Каварна”ЕООД, гр. Каварна, обявен на 07.09.2015г. съгласно Решение №139 по Протокол №11 от 02.08.2016 год. на ОС-Каварна кандидати: 1.Д-р Хамза Велиев Алиев; 2.Д-р Евгени Цонков Чобанов 17.10.2016 год.

Обявление за конкурс за възлагане на управлението на „Медицински Център І - Каварна" ЕООД гр.Каварна

07.09.2016

О Б Я В Л Е Н И Е  за конкурс за възлагане на управлението на „Медицински Център І - Каварна" ЕООД гр.Каварна Публикувано на: 07.09. 2016г. Валидно до: 14. 10. 2016г., 17:00 ч.     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАВАРНА ул. "Добротица" № 26, ет.3 На основание Решение № 139 по Протокол №11 от 02.08.2016г. ОБЯВЯВА КОНКУРС за възлагане на управлението на „Медицински...

Обявление за конкурс за възлагане на управлението на „МБАЛ-Каварна”ЕООД гр. Каварна

07.09.2016

О Б Я В Л Е Н И Е  за конкурс за възлагане на управлението на „МБАЛ-Каварна”ЕООД гр. Каварна. Публикувано на: 07.09. 2016г. Валидно до: 17. 10. 2016г., 17:00 ч.  О Б Я В Л Е Н И Е         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАВАРНА ул. "Добротица" № 26, ет.3  На основание Решение № 140 по Протокол №11 от 02.08.2016г. ОБЯВЯВА КОНКУРС  за...

Обявление за конкурс за възлагане на управлението на "Каварна" ЕООД, гр. Каварна

25.08.2016

Публикувано на: 25.08.2016 г. Валидно до: 14.09.2016г., 17:00 ч.   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАВАРНА ул. "Добротица" № 26, ет.3  На основание Решение № 141 по Протокол №11 от 02.08.2016г.  ОБЯВЯВА КОНКУРС за възлагане на управлението на "Каварна" ЕООД, гр. Каварна   1. Обявява конкурс за възлагане на управлението на "Каварна" ЕООД, гр. Каварна.  2....

Конкурс за длъжността началник на отдел „Спорт и младежки дейности”

01.07.2016

ОБЩИНА КАВАРНА ул. "Добротица" № 26 НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 10А, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ И ЧЛ. 14 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИТЕ ЗА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ, И ЗАПОВЕД №660/29.06.2016 год.   ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността:   Началник отдел ”Спорт и младежки дейности” при Дирекция „Гражданска регистрация, духовни и социални дейности” при...

Конкурс за длъжността началник на отдел „Канцелария на Кмета”

01.07.2016

ОБЩИНА КАВАРНА ул. "Добротица" № 26 НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 10А, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ И ЧЛ. 14 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИТЕ ЗА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ, И ЗАПОВЕД №654/29.06.2016 год.   ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността:   Началник отдел ”Канцелария на кмета” при Дирекция „Финансови дейности, правно, административно и информационно...

Конкурс за длъжността „Началник отдел „“Евроинтеграция и обществени поръчки”

01.07.2016

ОБЩИНА КАВАРНА ул. "Добротица" № 26 НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 10А, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ И ЧЛ. 14 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИТЕ ЗА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ, И ЗАПОВЕД №659/29.06.2016 год.   ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността:   Началник отдел ”Евроинтеграция и обществени поръчки”  при Дирекция „Устройство на територията, екология, инвестиционни и...

Конкурс за длъжността „Началник отдел „Устройство на територията и инвестиции”

01.07.2016

ОБЩИНА КАВАРНА ул. "Добротица" № 26 НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 10А, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ И ЧЛ. 14 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИТЕ ЗА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ, И ЗАПОВЕД №656/29.06.2016 год.   ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността:   Началник отдел ”Устройство на територията и инвестиции”, при Дирекция „Устройство на територията, екология, инвестиционни и...

Конкурс за длъжността „Началник отдел ”Обществен ред и контрол”

01.07.2016

ОБЩИНА КАВАРНА ул. "Добротица" № 26 НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 10А, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ И ЧЛ. 14 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИТЕ ЗА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ, И ЗАПОВЕД №655/29.06.2016 год.   ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността:  Началник отдел ”Обществен ред и контрол” при Дирекция „Финансови дейности, правно,  административно и информационно...