Конкурси

Конкурс за длъжността "Директор на дирекция „Гражданска регистрация духовни и социални дейности“"

01.07.2016

ОБЩИНА КАВАРНА ул. "Добротица" № 26 НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 10А, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ И ЧЛ. 14 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИТЕ ЗА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ, И ЗАПОВЕД №653/29.06.2016 год.   ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността:   Директор на дирекция „Гражданска регистрация, духовни и социални дейности” при Общинска администрация на Община...