2031 Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение