Други услуги

Протокол за устно заявяване

04.03.2020

За услугите, които специален закон не предвижда изрично писмена форма на заявяване, Община Каварна предоставя възможността и прилага устно заявяване. Исканията, внесени устно, се отразяват в протокол съгласно образец. Изтегли образец