Протокол за устно заявяване

За услугите, които специален закон не предвижда изрично писмена форма на заявяване, Община Каварна предоставя възможността и прилага устно заявяване.

Исканията, внесени устно, се отразяват в протокол съгласно образец.

Изтегли образец