Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

Издаване на удостоверение за настоящ адрес за първи път

21.07.2016

Необходими документи: 1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението  2. Лична карта 3. Документ за собственост на имота Срок за предоставяне: веднага Такса на услугата: 2,00 лв.