Административни услуги "Търговия, туризъм, транспорт"

2012 Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране

09.09.2016

Правилник за издаване на карти за паркиране на места, определени за превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране