Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж

Необходими документи:

- Заявление по образец

- Технически паспорт на хартиен носител

- Технически паспорт на магнитен носител

- Квитанция за платена такса

Срок за предоставяне:

7 дни

Такса на услугата:

Такса 10 лв. на основание чл. 95, т.18 от Наредба № 3 за определянето и администрирането на месните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна

Изтегли образец