Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация

Необходими документи:

- Заявление по образец

- Два комплекта екзекутивна документация, съставена и заверена, съгласно изискванията на чл. 175, ал. 1, ал. 2 от ЗУТ

- Документ за собственост

- Пълномощно

- Заверен протокол за строителна линия и ниво

- Други документи при необходимост

Срок за предоставяне:

14 дни

Такса на услугата:

Безплатна

Изтегли образец