Избори

ПВР/НС-2021-Съобщение до членовете на СИК за предаването и получаването на изборни книжа и материали

Избори | 12.11.2021

Община Каварна уведомява, че предаването и получаването на изборни книжа и материали в предизборния ден – 13.11.2021 г. ще се извърши в административната сграда на Община Каварна, находяща се на адрес гр. Каварна, ул. „Добротица“ № 26 по график, както следва: – За Секционни избирателни комисии (СИК) от секции 081700015 до 081700031 в 13:30 часа. – За Секционни...

ПВР/НС-2021-Съобщение

Избори | 05.11.2021

Общинска администрация Каварна уведомява жителите на общината, че във връзка с произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г. ще приема заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци. Заявленията ще се приемат от 08:00 до 17:30 часа на 06.11.2021 г.

ПВР/НС-2021-Електронни услуги за изборите на 14 ноември 2021 г. през Портала egov.bg

Избори | 05.11.2021

На Портала за достъп до електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление“ могат да бъдат заявени електронно 7 услуги, предоставяни от общински администрации, свързани с Изборния кодекс, във връзка с предстоящите на 14 ноември 2021 г. избори за президент и вицепрезидент на Р България, и за народни представители. Услугите са публикувани в раздел „Граждански...

ПВР/НС-2021-Обучение на секционните избирателни комисии

Избори | 03.11.2021

Общинска администрация Каварна уведомява всички членове на секционни избирателни комисии за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., че на 08.11.2021 г. в салона на НЧ „Съгласие-1890“ ще се проведе обучение с Районната избирателна комисия, както следва: - От 13:30 часа за членовете на секционните избирателни...

ПВР/НС-2021-Мерки, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден

Избори | 01.11.2021

Община Каварна уведомява жителите на общината за предприетите мерки, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден: Всички избирателни секции са разположени на първия етаж. За обозначаване на допълнителното предназначение на съответните избирателни секции, както и входовете на сградите с такива секции, съгласно изискванията ще имат...

ПВР/НС-2021-Разяснителна кампания

Избори | 29.10.2021

За предстоящите избори за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14.11.2021 г. Централна избирателна комисия е изработила видеоклипове с цел разясняване правата и задълженията на гражданите и за начина на гласуване с машина. Видеоклиповете са публикувани на интернет страницата на ЦИК в раздел „Разяснителна...

ПВР/НС-2021-РИК организира демонстрационно гласуване с машина

Избори | 29.10.2021

Районна избирателна комисия Добрич стартира демонстрационното гласуване с машина на територията на област Добрич. В гр. Каварна пробното гласуване ще бъде демонстрирано във фоайето на НЧ „Съгласие-1890“.  Предравителният график е както следва: На 31.10.2021 г. (неделя) от 10:00 до 16:00 ч. На 01.11.2021 г. (понеделник) от 9:00 ч. до 18:00 ч. За повече...

ПВР/НС-2021-Съобщение

Избори | 29.10.2021

Общинска администрация Каварна уведомява жителите на общината, че във връзка с произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г. ще приема: - заявления за гласуване по настоящ адрес; - заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното...

ПВР/НС-2021-Безплатен телефонен номер 0800 20006 за справки по избирателните списъци

Избори | 26.10.2021

Общинска администрация гр. Каварна обявява безплатен телефонен номер 0800 20006 за справки по избирателните списъци за изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г.