Избори

НС-2021-Заповед № 398/20.05.2021 г. на кмета на община Каварна за образуване на избирателни секции за произвеждането на изборите за Народно събрание на 11.07.2021 г.

Избори | 20.05.2021

ЗАПОВЕД № 398/20.05.2021 г.   На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.2 от Изборния  кодекс за изборите за Народно събрание на 11.07.2021 г. ОБРАЗУВАМ: 31 /тридесет и една /избирателни секции за произвеждането на изборите за Народно събрание на 11.07.2021 г. УТВЪРЖДАВАМ: номерацията, обхвата и адреса им, съгласно приложение № 1, което е...

НС-2021-От 15 април 2021 г. членовете на СИК ще могат да получат възнагражденията си за участието в парламентарните избори

Избори | 14.04.2021

Община Каварна уведомява всички заинтересовани, че от утре - 15 април 2021 г. стартира изплащането на възнагражденията на членовете на секционните избирателни комисии от парламентарните избори на 4 април 2021 г. Средствата ще бъдат предоставяни на касата на отдел "Местни данъци и такси", намираща се на първия етаж в административната сграда на Община Каварна - ул. "Добротица"...

НС-2021-Съобщение до членовете на СИК за предаването и получаването на изборни книжа и материали

Избори | 31.03.2021

Община Каварна уведомява, че предаването и получаването на изборни книжа и материали в предизборния ден – 03.04.2021 г. ще се извърши в административната сграда на Община Каварна, находяща се на адрес гр. Каварна, ул. „Добротица“ № 26 по график, както следва: – За Секционни избирателни комисии (СИК) от секции 081700015 до 081700031 в 13:30 часа. – За Секционни...

НС-2021-Списък на местата за гласуване адресите на избирателните секции за избори за Народно събрание на 04.04.2021 г.

Избори | 30.03.2021

№ НА СЕКЦИЯ НАСЕЛЕНО МЯСТО МЯСТО ЗА ГЛАСУВАНЕ АДРЕС 081700001 гр. Каварна Читалище „Съгласие” ул. „Добротица” 24 081700002 гр. Каварна Общ. детски комплекс ул. „Г. С. Раковски”...

НС-2021-Осигуряване на възможност за избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация да подават заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия

Избори | 29.03.2021

Община Каварна уведомява жителите на общината, че избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето могат да подават заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия на електронен адрес obshtina@kavarna.bg Заявлението се подава не по-късно от 3 дни преди изборния ден – 31.03.2021 г.

НС-2021-Съобщение

Избори | 25.03.2021

Общинска администрация Каварна уведомява жителите на общината, че във връзка с произвеждането на изборите за Народно събрание на 04.04.2021 г. ще приема: - заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, съгласно Закона за здравето; - заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци. Заявленията ще се...

НС-2021-Обучение на секционните избирателни комисии

Избори | 23.03.2021

Общинска администрация Каварна уведомява всички членове на секционни избирателни комисии за произвеждането на изборите за Народно събрание на 04 април 2021 г., че на 29.03.2021 г. в салона на НЧ „Съгласие-1890“ ще се проведе обучение с Районната избирателна комисия, както следва: От 13:30 часа за членовете на секционните избирателни комисии в селата (секции 081700015 –...

НС-2021-Мерки, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден

Избори | 23.03.2021

Община Каварна уведомява жителите на общината за предприетите мерки, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден: Всички избирателни секции са разположени на първия етаж. За обозначаване на допълнителното предназначение на съответните избирателни секции, както и входовете на сградите с такива секции, съгласно изискванията ще имат...

НС-2021-Съобщение

Избори | 19.03.2021

Общинска администрация Каварна уведомява жителите на общината, че във връзка с произвеждането на изборите за Народно събрание на 04.04.2021 г. ще приема: заявления за гласуване по настоящ адрес; заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия; заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци; заявления за издаване на удостоверения за гласуване на друго...