ПВР/НС-2021-Съобщение до членовете на СИК за предаването и получаването на изборни книжа и материали

Община Каварна уведомява, че предаването и получаването на изборни книжа и материали в предизборния ден – 20.11.2021 г. ще се извърши в административната сграда на Община Каварна, находяща се на адрес гр. Каварна, ул. „Добротица“ № 26 по график, както следва:

– За Секционни избирателни комисии (СИК) от секции 081700015 до 081700031 в 13:30 часа.

– За Секционни избирателни комисии (СИК) от секции 081700001 до 081700014 в 14:30 часа

Във връзка с изплащане на възнагражденията на членовете на СИК е необходимо всеки член да представи банкова сметка.