​Окончателни резултати от Преброяване 2011 за община Каварна

От 1 до 28 февруари 2011 г. в България се проведе 17-то преброяване на населението и жилищния фонд.

Преброяването на населението е единственият източник на точни данни за броя на хората в страната и в отделните населени места по пол, възраст, образование, грамотност, занятие, вероизповедание, етническа принадлежност.

Окончателни резултати от Преброяване 2011 за община Каварна