Набиране на преброители за Преброяване 2021

Община Каварна набира преброители за предстоящото Преброяване на населението и жилищния фонд.

Най-подходящи са хора, които са комуникативни, имат поне средно образование, занятие в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти. Преброителите ще бъдат с „работно време” от 8:00 сутрин до 20:00 часа вечер за периода от 18.09.2021 г. до 03.10.2021 г., включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ.

Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради.

Документите за кандидатстване са налични на интернет страницата на Преброяване 2021 в тема „Преброяване 2021“, подтема „Как да стана преброител“ Преброяване 2021 - НСИ Преброяване 2021 (census2021.bg)

Необходими документи:

1. Заявление по образец (изтегли образец

2. Автобиография (изтегли образец

3. Копие от диплома за завършено образование

4. Снимка - цветна, дигитална (портретна, за документи). Кандидатите не трябва да предоставят снимка, ако са заявили съгласие в заявлението, че такава ще бъде използвана от Регистър „Български документи за самоличност“.

5. Документ, удостоверяващ IBAN.

6. Съгласие за обработване на лични данни (изтегли образец)

Документите се подават в деловодството на община Каварна, ул. "Добротица" 26 в срок до 10 юни 2021 г.

За допълнителна информация: 0570 82272.