Набиране на преброители за Преброяване 2021

Започва набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. Преброяване на населението и жилищния фонд. 

При предстоящото преброяване ще бъдат ангажирани над 23 000 преброители и около 6000 контрольори, които ще преминат специални обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.

За област Добрич в дейностите по преброяване на населението и жилищния фонд ще са нужни 621 преброители и около 160 контрольори, като за община Каварна преброителите ще са 60, а контрольорите 20. 

Най-подходящи са хора, които са комуникативни, имат поне средно образование, занятие в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти. Преброителите ще бъдат с „работно време” от 8:00 сутрин до 20:00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ.

Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища. Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители. Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради. 

 

Необходими документи:

1. Заявление по образец (изтегли образец)

2. Автобиография (изтегли образец)

3. Копие от диплома за завършено образование

4. Снимка - цветна, дигитална (портретна, за документи) 

5. Документ, удостоверяващ IBAN.

6. Съгласие за обработване на лични данни (изтегли образец)

 

Документите се подават в деловодството на община Каварна, ул. "Добротица" 26 в срок до 30 октомври 2020 г.