Обучение на преброители и контрольори за Преброяване 2021

Териториално статистическо бюро гр. Добрич ще проведе обучение на преброителите и контрольорите от Община Каварна на 3 септември (петък) от 9:00 часа в салона на НЧ «Съгласие-1890» гр. Каварна при стриктно спазване на противоепидемичните мерки .

Преброителите и контрольорите ще бъдат запознати със Закона за преброяването, съдържанието на преброителните карти, начина и времето на работа, правата и задълженията им. Специално внимание ще бъде обърнато на стриктното спазване на противоепидемичните мерки и указанията, които Националният статистически институт е  получил от Министерство на здравеопазването за провеждане на Преброяване 2021.