Гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването

Общинска администрация Каварна уведомява избирателите от общината, че секциите, определени за гласуване на хора с увреждания са:
Секция № 081700006 - Клуб на пенсионера „Радка Чаушева“, ул. „25-ти септември“ № 6, гр. Каварна.
Съответните избирателни секции, както и входовете на сградите с такива секции, ще бъдат обозначени с табели и знаци.
Избиратели с увреждания на зрението и със затруднения в придвижването, могат да заявят автомобил за превозването им до избирателната секция от 12:00 до 17:00 часа на 05.11.2016 г. и в целия изборен ден на безплатен телефон 0800 15380 или на телефон 0570 82272.