До 17:00 часа на 22.10.2016 година (събота) се приемат заявления за гласуване по настоящ адрес, за гласуване с подвижна избирателна кутия и за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци

Общинска администрация Каварна уведомява жителите на общината, че във връзка с произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и националния референдум на 06.11.2016 г. приема:
-    заявления за гласуване по настоящ адрес;
-    заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия;
-    заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци. 
Заявленията се приемат до 17:00 часа на 22.10.2016 година (събота).