Международно сътрудничество

Община Каварна има сключени договори за международно сътрудничество с редица общини от цяла Европа. Целта е да се насърчат съвместните дейности в областта на културата, спорта и младежките дейности, екологията, традиционния и алтернативен туризъм. Осъществява се обмен на информация, управленски и професионален опит в развитието на инфраструктурата и местното самоуправление. Особено внимание се обръща на възможността за партньорство в проекти и програми на ЕС и от национално ниво.
   Община Каварна има подписани меморандуми за сътрудничество с: 
   • Община Босилеград (Сърбия и Черна гора);
   • Община Пефки (Гърция);
   • Бабадаг (Румъния); 
   • Център за култура Димитровград (Сърбия и Черна гора); 
   • Община Михайловце (Словакия);
   • Община Призрен (Косово);
   • Община Щербинка Москва (Русия); 
   • Общински Образователен Център “Въйборски район” Ленинградска област (Русия);
   • Община Крушево (Македония); 
   • Община Наводари (Румъния);
   • гр. Подольск (Русия);
   • Община Скаржиско – Камиенна (Полша); 
   • Община Зайчар (Сърбия и Черна гора);
   • Общините на Пьотит Крюоз (Република Франция);
   • БСОУ "Д-р Петър Берон" - гр. Прага (Чехия);
   • Община Паденге (Италия);
   • Община Каарма (Естония);
   • Община Сценте (Унгария);
   • Община Чифтликкьой (Турция);
   • гр. Чопак (Унгария);
   • Община Пиацола сул Брента (Италия);
   • гр. Костчжин (Полша);
   • Община Щтип (Македония)
   • Град Южний (Украйна);
   • Община Старе Бабице (Полша).
На база подписаните договори за сътрудничество различни танцови състави, хоровият и театралният състав от Каварна участват в различни събори на изкуствата, както и състави от тези общини са постоянни гости на фестивалите, организирани от Община Каварна.
Oсвен международни споразумения, Община Каварна осъществява и множество контакти и поддържа връзки с много български градове и общини.
Тенденцията занапред е да се работи в посока за повече взаимни решения и съвместни мероприятия за постигане на по-добро взаимодействие между побратимените общини и организациите, за доразвиване на създадените първоначални контакти и взаимоотношения.