Старите чешми

Kavarna13_800.jpg

Това са били 12 на брой изворни чешми, разположени по дължината по долината към морето.

Голяма част от тях са разрушени, а една малка част за запазени частично. Три от чешмите са реновирани по проект „Подобряване на инфраструктурата, осигуряваща достъп до крайбрежната зона на град Каварна“ по ОП за развитие на сектор „Рибарство“ 2007-2013.

Най-старата градската чешма е разположена до сегашното каменно стълбище под църквата "Свети Георги". Тази чешма е строена заедно с "Хамама" през 15 век.

Сега "Хамама", заедно с ремонтираната сграда на градската баня (превърната в музейна експозиция ) и чешмата оформят интересен за посещение архитектурен и музеен комплекс.