Читалища

Читалищата в община Каварна играят ролята на основен фактор за утвърждаване културната политика на общината, базираща се на програмата за развитие на читалищата, приета от Общинския съвет и подкрепена от годишните планове за дейност и развитие.

Дейността им се конкретизира най-общо в следните направления:

1. Библиотечно дело

2. Художествена самодейност и школи

3. Културно-масова дейност

4. Поддържане и обновяване на материално-техническата база

Народно читалище „Никола Вапцаров -1954” с. Септемврийци

Читалища | 06.09.2016

Разполага с библиотека и библиотечен фонд от 1 470 библиотечни единици. Към читалището има изграден състав за автентичен фолклор. Самодейците участват в регионалните фестивали „Песни и танци от слънчева Добруджа”- с. Дебрене и ОБМФС ”С България в сърцето” - гр.Каварна.

Народно читалище „Христо Градечлиев - 2005” с. Селце

Читалища | 06.09.2016

Библиотеката към читалището притежава фонд от 117 библ. единици. Към читалището има изградена група за автентичен фолклор, наброяваща 13 души. Групата участва в много фолклорни събори и е инициатор на всички тържества в селото.

Народно читалище „Калиакра -1955” с. Могилище

Читалища | 06.09.2016

Библиотечният фонд е 192 библиотечни единици. Към читалището е изграден състав за автентичен фолклор, който участва във фолклорни събори и фестивали, както и в местни тържества и празници.

Народно читалище „Г. Раковски -1941” с. Камен бряг

Читалища | 06.09.2016

Библиотечният фонд на читалището наброява 1 725 библиотечни единици. В рамките на читалището, в селото се провеждат различни мероприятия, изложби, концерти, лятно кино, функционира библиотеката и детската лятна забавачница. Всяка година се отбелязват голяма част от народните празници и обичаи, като Бабин ден,Трифон Зарезан, Великден, Първа пролет, Богородица Коледа и други. Фолклорната група...

Народно читалище „Искра -1923” с. Челопечене

Читалища | 06.09.2016

Разполага със сграда с площ 60 кв. м. Библиотечният фонд съдържа 730 библ. единици. Читалището има обособена сбирка ”Уникално наследство“ - дарения от жителите на селото, на предмети от бита на деди и прадеди. Дейност развива Състав за автентичен фолклор, който участва в редица фестивали и конкурси - „Песни и танци от слънчева Добруджа” - с. Дебрене, Копривщица - „Листопад...

Народно читалище „Надежда -1941” с. Видно

Читалища | 06.09.2016

Библиотечният фонд на читалището съдържа 4 449 библиотечни единици. Читалището развива дейност в областта на автентичния и обработен фолклор и поддържа Състав за народно пеене и обичаи. Формацията участва традиционно в редица регионални и национални фестивали, събори и прегледи на художествената самодейност.

Народно читалище „Народен глас -1940” с. Вранино

Читалища | 06.09.2016

Читалището разполага с библиотека и фонд, наброяващ 17 505 библиотечни единици. Към читалището функционира Състав за автентичен фолклор и обичаи. Участват традиционно в редица фестивали и конкурси - ”Песни и танци от слънчева Добруджа” - с. Дебрене, „Национален събор Копривщица”, Фестивал „ Кукурузени усмивки” и др.

Народно читалище „Светлина - 1942” – с. Белгун

Читалища | 06.09.2016

Библиотечният фонд разполага с 19 574 библ. единици. Към читалището е изграден състав за автентичен фолклор, участващ традиционно в съборите в с. Дебрене, в Копривщица, Троян, София, Варна и други. Дейността на читалищата в общината е подчинена на целите да отстоява позицията на водещи културни средища, да обогатява културния живот, да развива библиотечна дейност. Читалищата съхраняват народните...

Народно читалище „Народен будител -1940” с. Българево

Читалища | 06.09.2016

Разполага със сграда с площ 1 200 кв. м., която включва библиотека, административни помещения, изложбена зала, заседателна зала, театрален салон и гримьорни. Читалището е дом на Певческа група за автентични песни и обичаи ”Перуника” и театрален състав. Библиотеката разполага с фонд 17 664 библиотечни единици. Читалището има богат културен календар.

Народно читалище „Съгласие-1890”- гр. Каварна

Читалища | 01.06.2016

Народно читалище „Съгласие-1890” е основано през 1890 г. и е най-големият културен център в Община Каварна. Читалищната библиотека съществува още от основаването на читалището и разполага с 54 719 тома разнообразна литература,между която универсални и много ценни издания.Библиотеката,обособена в два отдела – за деца и за възрастни, разполага с 12 компютърни работни места за...