Народно читалище „Светлина - 1942” – с. Белгун

Библиотечният фонд разполага с 19 574 библ. единици. Към читалището е изграден състав за автентичен фолклор, участващ традиционно в съборите в с. Дебрене, в Копривщица, Троян, София, Варна и други.

Дейността на читалищата в общината е подчинена на целите да отстоява позицията на водещи културни средища, да обогатява културния живот, да развива библиотечна дейност.

Читалищата съхраняват народните обичаи и традиции, но същевременно се превръщат в актуални информационни центрове, те подпомагат развитието на любителското художествено творчество и българското изкуство и култура.