Народно читалище „Калиакра -1955” с. Могилище

A0274074.jpg

Библиотечният фонд е 192 библиотечни единици. Към читалището е изграден състав за автентичен фолклор, който участва във фолклорни събори и фестивали, както и в местни тържества и празници.