Народно читалище „Народен будител -1940” с. Българево

3.jpg

Разполага със сграда с площ 1 200 кв. м., която включва библиотека, административни помещения, изложбена зала, заседателна зала, театрален салон и гримьорни.

Читалището е дом на Певческа група за автентични песни и обичаи ”Перуника” и театрален състав.

Библиотеката разполага с фонд 17 664 библиотечни единици.

Читалището има богат културен календар.