Народно читалище „Народен глас -1940” с. Вранино

14115517_1216706735085232_794481292447094869_o.jpg

Читалището разполага с библиотека и фонд, наброяващ 17 505 библиотечни единици. Към читалището функционира Състав за автентичен фолклор и обичаи. Участват традиционно в редица фестивали и конкурси - ”Песни и танци от слънчева Добруджа” - с. Дебрене, „Национален събор Копривщица”, Фестивал „ Кукурузени усмивки” и др.