Народно читалище „Никола Вапцаров -1954” с. Септемврийци

DSCN3561.JPG

Разполага с библиотека и библиотечен фонд от 1 470 библиотечни единици. Към читалището има изграден състав за автентичен фолклор. Самодейците участват в регионалните фестивали „Песни и танци от слънчева Добруджа”- с. Дебрене и ОБМФС ”С България в сърцето” - гр.Каварна.