Петнадесети общобългарски младежки фолклорен събор „С БЪЛГАРИЯ В СЪРЦЕТО" - КАВАРНА-2018 ще се проведе на 11, 12 и 13 май 2018 г.

hhhh.jpg

 

 

І. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪБОРА

           

За ПЕТНАДЕСЕТА поредна година в съвременната история на България в град Каварна ще се проведе ОБЩОБЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „С БЪЛГАРИЯ В СЪРЦЕТО”, със значимо международно участие.

ОРГАНИЗАТОРИ са Община Каварна и Продуцентска къща „Пирина”.

ЦЕЛИТЕ на Събора са изява на най-добрите младежки постижения в областта на българския фолклор и неговите разнообразни проявления – песни, танци, инструментални изпълнения, занаяти, театрални форми и др.

УЧАСТНИЦИ са както български детски и младежки колективи и индивидуални участници на възраст до 25 години, така и гости от цял свят, занимаващи се с български фолклор.

МОТОТО на Събора е „Българският фолклор – най-атрактивната картичка на България”. Българският фолклор и скритите му послания са нашият най-достоен и неповторим ключ към Европа и света.

МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ са БНР, Радио Зорана, Травел Тв, Канал 3, Фен Фолк ТВ, ТВ Черно море, ТВ Видеосат и всички останали, които ще отразяват провеждането на Събора, а телевизионни екипи ще заснемат всички изпълнения на участниците, след което ще ги направят целогодишно достояние на зрителите от България и света.

Предвижда се заснемане на тържествените концерти и създаване на  документално-музикални филми с всички участници.

ІІ. РЕГЛАМЕНТ НА СЪБОРА

1.  Място на събора – град Каварна

2.  Време на провеждане – 11, 12 и 13  май 2018 г. (петък, събота и неделя)

3.  Програма на пребиваване:

а) пристигане на участниците – след 9 ч. на 11 май (за гостите от чужбина възможно и вечерта на 10 май)

б) отпътуване – след 12 часа на 13 май

4.  Участници в Събора:

-    детски и младежки фолклорни ансамбли

-    детски и младежки групи и хорове за народни песни

-    детски и младежки групи за народна музика

-    детски и младежки групи за автентичен фолклор

-    индивидуални изпълнители – певци и инструменталисти

-    младежи, занимаващи се с народни занаяти, изобразително и приложно изкуство на фолклорна тематика /с възможност за експониране на изложби и изложби-базари/

-    народен театър за деца и младежи

5.  Съборът няма конкурсен характер, но най-добрите изпълнения през деня ще бъдат включени във вечерните тържествени  концерти и в документално-музикалните филми.

6. Желателно е участващите групи и изпълнители да представят в програмата си народни песни и обичаи за Коледа, Нова година (сурвакари, кукери), Бабинден,  Лазаровден, надпяване на пръстен. Това ще покаже здравата връзка между изпълнителите в България и потомците на преселилите се българи в чужбина по време на турското робство.

7.  Програма на участниците:

а) концертни програми за участие в дневните надпявания и надигравания с продължителност както следва:

-    за колективни участници – 15 минути

-    за индивидуални участници – 8 минути

-    за самостоятелни и колективни участия в изложби – без ограничения

б) за участие във фолклорните дефилета – програми с продължителност не повече от 3 минути.

в) участие в РЕВЮ НА НАРОДНИ НОСИИ – не по-малко от един комплект – мъжка и женска носии. Допуска се участие и с единични носии.

г) по време на Събора ще се избира МИС и МИСТЪР ФОЛКЛОР – 2018 г.

д) ще се проведе надиграванеКРЪШНА РЪЧЕНИЦА”, като всеки състав предлага по двама участници.

е) откриване на изложба с рисунки

ж) рецитал на спечелилите в конкурса за стихотворение и есе под надслов „С България в сърцето”

8.    Съборът ще има съпътствуващи изяви и в други населени места.

9.    Всички участници /при заявено желание/ ще могат да осъществят и съпътствуващи културни мероприятия.

10.  Всяка вечер се провеждат ТЪРЖЕСТВЕНИ КОНЦЕРТИ в две части:

-    с участието на най-добре изявилите се деца и младежи;

-    концерти на изтъкнати изпълнители и ансамбли, разнасящи славата на България по света.

11.  За международния конкурс за стихотворение и есе под надслов „С България в сърцето” материалите да бъдат изпратени до 30 април 2018 г., напечатани в 3 екземпляра, като на всяко произведение е написано името, рождена дата и адрес на автора, заедно с телефона и името на ръководителя.

12.  За международния конкурс за рисунка под надслов „С България в сърцето” рисунките да бъдат изпращани до 30 април 2018 г., като на гърба с молив бъдат написани трите имена на художника, рождена дата, училище, пълен адрес и телефон за връзка, както и имената и телефона на ръководителя.

13.  Групите и индивидуалните участници трябва да потвърдят участието си до 25 април 2018 г. със заявки – Образец 1, 2, 3 и 4 по поща, факс или електронна поща.

14.  Съставът на групите може да бъде както следва:

а) фолклорни ансамбли – до 50 човека, включително не повече от 10 ръководители, придружители, музиканти и шофьори

б) танцови състави и народни хорове – до 40 човека, включително не повече от 8 ръководители, придружители, музиканти и шофьори.

15.  Участниците, които имат видео материали, както и качествени снимки и фотоси, да ги изпратят предварително за включването им във видеостените най-късно до 30 април 2018 г.

16.  Организационният комитет осъществява пълен запис на изпълненията на всички участници, на базата на които изработва аудио и видео продукти, целящи популяризиране на художествените постижения на участниците в Събора.

17.  Като СПЕЦИАЛНИ ГОСТИ на Събора ще бъдат поканени за среща с младежите изтъкнати поети, художници, артисти, певци, спортисти и други видни личности на България.

18.  Пътните разходи и разходите по пребиваването са за сметка на участниците.

Разходите за пребиваването и културната програма на чуждестранните гости са за сметка на организаторите.

 

ІІІ. АДРЕСИ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

 

  1. Продуцентска къща „Пирина”

ЖК „Лагера”, ул. „Мъглен” 5, ап. 5

1612 София

тел.: + 359 2 9524780, +359 88 8703313

e-mail: pkpirina@abv.bg

www.pirina.bg

 

  1. Община Каварна

Отдел „Духовни и социални дейности”

ул. „Добротица” 27

9650 гр. Каварна

тел.: +359 570 85041, +359 88 7000310

e-mail: kultura_kv@mail.bg

www.kavarna.bg  

 

Ние Ви очакваме на Петнадесето международно издание на ОБЩОБЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „С БЪЛГАРИЯ В СЪРЦЕТО” – Каварна 2018 г., надявайки се, че ЗАЕДНО ще успеем да сътворим най-големия фолклорен празник на българската младост, поставяйки сериозно начало на обединяването на всички млади българи.

 

 

 

Организационен комитет