XXIII Национален театрален фестивал на любителските театри с международно участие „Каварна 2020“ се отменя

xxiii-tf-kavarna-diplqn-1.jpg

Община Каварна съобщава, че във връзка с неясната и усложнена ситуация, породена от COVID-19, XXIII Национален театрален фестивал на любителските театри с международно участие „Каварна 2020“ се отменя.