Експозиция "Добруджа и морето"

IMG_0018.JPG

Експозицията е разположена в реставрираната и приспособена специално за тази цел късносредновековна баня /хамам/. Тя заедно с разположената до нея голяма каменна чешма оформят живописен архитектурен ансанбъл. Хамамът е построен в началото на ХV в.и представлява масивна правоъгълна постройка, градена от камък, към която е имало специално изграден хипокауст за отопление и снабдяване с топла вода. Пред входа амфитеатрално са били разположени съблекалните.

Хамамите заемат специално място в гражданската архитектура през късното средновековие.

Изключително оригинално решение е да се съчетае архитектурния паметник с духа на Каварна като морски град. По своята същност това е един малък морски музей. В него могат да се видят каменни котви, амфори и други предмети, открити по време на многобройните подводни археологически експедиции, провеждани от музея в град Каварна.

В специално отделена зала "трезор” е показан уникалният полиметален слитък, изработен във формата на волска кожа, който представлява домонетна форма, използван в търговския обмен през ХІV в. преди Христа. Историята на древното корабоплаване по северното черноморско крайбрежие е представена чрез цветни копия на антични и средновековни карти.

Работно време:
От понеделник до петък - от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.

За контакти:

Адрес: 

9650 гр. Каварна
Община Каварна
Област Добрич
ул. "Черноморска" 1

Тел.: 0570 84288